معنی و ترجمه کلمه depreciation به فارسی depreciation یعنی چه

depreciation


افت بها،کاهش بها،تنزل ،استهلاک ،ناچيزشمارى
عمران : استهلاک
قانون ـ فقه : کسر بها
روانشناسى : کم ارزش شمردن
بازرگانى : استهلاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها