معنی و ترجمه کلمه depth bomb به فارسی depth bomb یعنی چه

depth bomb


بمب زيرابى
علوم نظامى : بمب عمل کننده در زير اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها