معنی و ترجمه کلمه depth charge armor به فارسی depth charge armor یعنی چه

depth charge armor


روکش بمب زيرابى
علوم نظامى : حفاظ بمب زيرابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها