معنی و ترجمه کلمه depth charge به فارسی depth charge یعنی چه

depth charge


بمب ضد زير دريايى ،خرج عميق ،خرج زيرابى
علوم نظامى : بمب زيرابى
علوم دريايى : - echo sounding machine

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها