معنی و ترجمه کلمه depth curve به فارسی depth curve یعنی چه

depth curve


علوم نظامى : منحنيهاى نمايش عمق اب
علوم دريايى : منحنيهاى نمايش عمق اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها