معنی و ترجمه کلمه depth finder به فارسی depth finder یعنی چه

depth finder


زيست شناسى : ژرفاياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها