معنی و ترجمه کلمه depth gage به فارسی depth gage یعنی چه

depth gage


علوم مهندسى : عمق سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها