معنی و ترجمه کلمه depth measurement به فارسی depth measurement یعنی چه

depth measurement


اندازه گيرى عمق
علوم مهندسى : سنجش گودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها