معنی و ترجمه کلمه depth of abutting gap faces به فارسی depth of abutting gap faces یعنی چه

depth of abutting gap faces


علوم مهندسى : ارتفاع شکاف

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها