معنی و ترجمه کلمه depth of borehole به فارسی depth of borehole یعنی چه

depth of borehole


علوم مهندسى : عمق سوراخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها