معنی و ترجمه کلمه depth of drill hole به فارسی depth of drill hole یعنی چه

depth of drill hole


علوم مهندسى : عمق سوراخ مته شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها