معنی و ترجمه کلمه depth of hole به فارسی depth of hole یعنی چه

depth of hole


علوم مهندسى : عمق سوراخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها