معنی و ترجمه کلمه depth of tooth به فارسی depth of tooth یعنی چه

depth of tooth


علوم مهندسى : ارتفاع دندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها