معنی و ترجمه کلمه depth varies به فارسی depth varies یعنی چه

depth varies


عمران : عمق تغييرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها