معنی و ترجمه کلمه derelict به فارسی derelict یعنی چه

derelict


کشتى رها شده ،متروک ،ترک شده بوسيله مالک يا قيم ،بى سرپرست ،کشتى متروکه
زيست شناسى : واهشته
علوم نظامى : ناو سرگردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها