معنی و ترجمه کلمه deride به فارسی deride یعنی چه

deride


تمسخر کردن ،بکسى خنديدن ،استهزاء کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها