معنی و ترجمه کلمه derive به فارسی derive یعنی چه

derive


استنتاج کردن ،نتيجه گرفتن ،مشتق شدن ،ناشى شدن از،منتج کردن ،مشتق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها