معنی و ترجمه کلمه derived information به فارسی derived information یعنی چه

derived information


اطلاعات استنباط شده
علوم نظامى : اطلاعات به دست امده از رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها