معنی و ترجمه کلمه derived scale به فارسی derived scale یعنی چه

derived scale


روانشناسى : مقياس اشتقاقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها