معنی و ترجمه کلمه dermatosis به فارسی dermatosis یعنی چه

dermatosis


(طب )امراض جلدى ،بيمارى هاى پوستى ،اماس پوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها