معنی و ترجمه کلمه dermoid به فارسی dermoid یعنی چه

dermoid


داراى ساختمان پوستى و بافت هاى زير پوستى ،شبيه پوست ،پوست مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها