معنی و ترجمه کلمه dermoidal به فارسی dermoidal یعنی چه

dermoidal


داراى ساختمان پوستى و بافت هاى زير پوستى ،شبيه پوست ،پوست مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها