معنی و ترجمه کلمه descend به فارسی descend یعنی چه

descend


پايين امدن ،فرود امدن ،نزول کردن
قانون ـ فقه : به ارث رسيدن
علوم نظامى : نزول کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها