معنی و ترجمه کلمه descending branch به فارسی descending branch یعنی چه

descending branch


علوم نظامى : شاخه نزولى مسير گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها