معنی و ترجمه کلمه description به فارسی description یعنی چه

description


زاب ،شرح ،وصف ،توصيف ،تشريح ،تعريف
عمران : شرح
قانون ـ فقه : وصف
روانشناسى : توصيف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها