معنی و ترجمه کلمه descriptive economics به فارسی descriptive economics یعنی چه

descriptive economics


بازرگانى : اقتصاد توصيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها