معنی و ترجمه کلمه descriptive geometry به فارسی descriptive geometry یعنی چه

descriptive geometry


هندسه تشريحى و توصيفى
معمارى : هندسه ترسيمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها