معنی و ترجمه کلمه descriptive name به فارسی descriptive name یعنی چه

descriptive name


شرح اسامى
علوم نظامى : شرح علايم روى نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها