معنی و ترجمه کلمه deseam به فارسی deseam یعنی چه

deseam


علوم مهندسى : درز گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها