معنی و ترجمه کلمه deseaming به فارسی deseaming یعنی چه

deseaming


علوم مهندسى : درزگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها