معنی و ترجمه کلمه deserter به فارسی deserter یعنی چه

deserter


نهست ،فرارى ،ناسپاس
علوم نظامى : غايب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها