معنی و ترجمه کلمه desertion به فارسی desertion یعنی چه

desertion


ترک انفاق ،فرار از خدمت ،ترک خدمت کردن ،ترک خدمت ،گريز،فرار،بيوفايى
قانون ـ فقه : ترک همسر،ترک کردن افراد واجب النفقه ترک زوج يا زوجه به وسيله ديگرى فرار از خدمت وظيفه
روانشناسى : ترک کردن
علوم نظامى : غيبت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها