معنی و ترجمه کلمه desertless به فارسی desertless یعنی چه

desertless


ناشايسته ،بى لياقت ،بى استحقاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها