معنی و ترجمه کلمه desexualize به فارسی desexualize یعنی چه

desexualize


از مردى افتادن ،فاقد قوه جنسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها