معنی و ترجمه کلمه design capacity به فارسی design capacity یعنی چه

design capacity


معمارى : ظرفيت طرح


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها