معنی و ترجمه کلمه design jigs and fixtures به فارسی design jigs and fixtures یعنی چه

design jigs and fixtures


علوم مهندسى : طرح قيد و بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها