معنی و ترجمه کلمه design load به فارسی design load یعنی چه

design load


معمارى : بارمبناى محاسبه
علوم هوايى : حداکثر بار يا نيرويى که اجزاء سازه اى توانايى ان را دارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها