معنی و ترجمه کلمه designator code به فارسی designator code یعنی چه

designator code


کد معرف يگان
علوم نظامى : کد تشخيص يکان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها