معنی و ترجمه کلمه designed به فارسی designed یعنی چه

designed


نامزد،در نظر گرفته شده ،مخصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها