معنی و ترجمه کلمه desirability به فارسی desirability یعنی چه

desirability


درجه اشتياق ،درجه تمايل ،شرايط مطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها