معنی و ترجمه کلمه desist به فارسی desist یعنی چه

desist


بازايستادن ،دست برداشتن از،دست کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها