معنی و ترجمه کلمه desktop publishing program به فارسی desktop publishing program یعنی چه

desktop publishing program


کامپيوتر : برنامه نشريه روميزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها