معنی و ترجمه کلمه despairing به فارسی despairing یعنی چه

despairing


مايوس شدنى ،نوميد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها