معنی و ترجمه کلمه despatch به فارسی despatch یعنی چه

despatch


فرستادن ،ارسال کردن ،اعزام ،ارسال
بازرگانى : مخابره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها