معنی و ترجمه کلمه despicably به فارسی despicably یعنی چه

despicably


بخوارى ،به پستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها