معنی و ترجمه کلمه despiritualize به فارسی despiritualize یعنی چه

despiritualize


فاقد خاصيت يا جنبه روحانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها