معنی و ترجمه کلمه despise به فارسی despise یعنی چه

despise


خوار شمردن ،حقير شمردن ،تحقير کردن ،نفرت داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها