معنی و ترجمه کلمه despoil به فارسی despoil یعنی چه

despoil


غارت کردن ،ربودن( بيشتر با)of

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها