معنی و ترجمه کلمه despotic به فارسی despotic یعنی چه

despotic


مستبدانه
قانون ـ فقه : مستبد
روانشناسى : استبدادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها