معنی و ترجمه کلمه despotic به فارسی despotic یعنی چه

despotic


مستبدانه
قانون ـ فقه : مستبد
روانشناسى : استبدادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها