معنی و ترجمه کلمه despotically به فارسی despotically یعنی چه

despotically


مستبدانه ،ظالمانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها